Bộ sưu tập đề thi Kho bạc Nhà nước

Bộ sưu tập đề thi Kho bạc Nhà nước (KBNN)

Các gói câu hỏi

Trắc nghiệm Luật cán bộ công chức

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
5 học viên

Trắc nghiệm Luật tổ chức chính phủ

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
4 học viên

Trắc nghiệm Hiến pháp

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
5 học viên

Trắc nghiệm Tin học - Thi công chức

145,000 ₫   145,000 ₫   
 
33 học viên
0