Bộ sưu tập đề thi Kho bạc Nhà nước

Bộ sưu tập đề thi Kho bạc Nhà nước (KBNN)

Trắc nghiệm Luật cán bộ công chức

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
1 học viên

Trắc nghiệm Luật tổ chức chính phủ

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
1 học viên

Trắc nghiệm Hiến pháp

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
1 học viên

Trắc nghiệm Tin học - Thi công chức

145,000 ₫   145,000 ₫   
 
32 học viên

Bộ câu hỏi Anh Văn thi công chức

140,000 ₫   480,000 ₫   -71%
 
1 học viên
0