Tất cả tin tức

Điều kiện văn bằng chứng chỉ để nộp hồ sơ vào Kho bạc Nhà nước

Điều kiện văn bằng chứng chỉ để nộp hồ sơ vào Kho bạc Nhà nước

14/11/2022 03:55 PM480

Điều kiện văn bằng chứng chỉ để nộp hồ sơ vào Kho bạc Nhà nước? Văn bằng...

Xem chi tiết
Ôn thi Ngân hàng Nhà nước ngạch chuyên viên

Ôn thi Ngân hàng Nhà nước ngạch chuyên viên

14/11/2022 03:55 PM489

Nội dung thi công chức Ngân hàng Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2023 là gì?

Xem chi tiết

Giới thiệu JB

03/10/2022 03:48 PM499

JB.com.vn là website cung cấp gói câu hỏi/khóa học ôn thi trực tuyến vào các cơ quan,...

Xem chi tiết
Trách nhiệm của Kế toán Tài sản cố định trong ngân hàng

Nhiệm vụ và Trách nhiệm của Kế toán Tài sản cố định trong ngân hàng

12/10/2021 11:15 AM1104

Nhiệm vụ và Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định:

Xem chi tiết
Lãi dự thu là gì. Khi nào tính lãi dự thu. Tính lãi dự thu với nợ nhóm mấy

Lãi dự thu là gì. Khi nào tính lãi dự thu. Tính lãi dự thu với nợ nhóm mấy

03/05/2021 01:08 PM1636

Ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong trọng số các công ty niêm yết trên sàn...

Xem chi tiết
Vốn lưu động ròng là gì? Phân biệt vốn lưu động ròng và vốn lưu động

Vốn lưu động ròng là gì? Phân biệt vốn lưu động ròng và vốn lưu động

03/05/2021 01:08 PM1760

Vốn lưu động ròng là gì? Cách tính, tầm quan trọng và sự khác nhau giữa vốn...

Xem chi tiết
Vốn lưu động ròng là gì? Phân biệt vốn lưu động ròng và vốn lưu động

Lãi suất thực (Real interest rate) và lãi suất danh nghĩa (Nominal interest rate) là gì?

03/05/2021 01:08 PM1693

Lãi suất thực (tiếng Anh: Real interest rate) là tỉ lệ gia tăng của hiện vật sau...

Xem chi tiết
Ảo giác tiền tệ (Money Illusion) là gì? Ảo giác tiền tệ và Đường Phillips

Ảo giác tiền tệ (Money Illusion) là gì? Ảo giác tiền tệ và Đường Phillips

03/05/2021 01:08 PM1194

Ảo giác tiền tệ (tiếng Anh: Money Illusion) chỉ ra rằng mọi người có xu hướng chỉ...

Xem chi tiết
Tổng hợp Đề thi Hải Quan các năm - Ôn thi Hải Quan 2021

Tổng hợp Đề thi Hải Quan các năm - Ôn thi Hải Quan 2021

23/03/2021 09:08 AM4740

Dự kiến năm 2021, cấu trúc đề thi Hải Quan 2021 cũng giống các năm trước. Các...

Xem chi tiết
0