Tất cả tin tức

Trách nhiệm của Kế toán Tài sản cố định trong ngân hàng

Nhiệm vụ và Trách nhiệm của Kế toán Tài sản cố định trong ngân hàng

12/10/2021 11:15 AM360

Nhiệm vụ và Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định:

Xem chi tiết
Lãi dự thu là gì. Khi nào tính lãi dự thu. Tính lãi dự thu với nợ nhóm mấy

Lãi dự thu là gì. Khi nào tính lãi dự thu. Tính lãi dự thu với nợ nhóm mấy

03/05/2021 01:08 PM740

Ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong trọng số các công ty niêm yết trên sàn...

Xem chi tiết
Vốn lưu động ròng là gì? Phân biệt vốn lưu động ròng và vốn lưu động

Vốn lưu động ròng là gì? Phân biệt vốn lưu động ròng và vốn lưu động

03/05/2021 01:08 PM803

Vốn lưu động ròng là gì? Cách tính, tầm quan trọng và sự khác nhau giữa vốn...

Xem chi tiết
Vốn lưu động ròng là gì? Phân biệt vốn lưu động ròng và vốn lưu động

Lãi suất thực (Real interest rate) và lãi suất danh nghĩa (Nominal interest rate) là gì?

03/05/2021 01:08 PM749

Lãi suất thực (tiếng Anh: Real interest rate) là tỉ lệ gia tăng của hiện vật sau...

Xem chi tiết
Ảo giác tiền tệ (Money Illusion) là gì? Ảo giác tiền tệ và Đường Phillips

Ảo giác tiền tệ (Money Illusion) là gì? Ảo giác tiền tệ và Đường Phillips

03/05/2021 01:08 PM664

Ảo giác tiền tệ (tiếng Anh: Money Illusion) chỉ ra rằng mọi người có xu hướng chỉ...

Xem chi tiết
Tổng hợp Đề thi Hải Quan các năm - Ôn thi Hải Quan 2021

Tổng hợp Đề thi Hải Quan các năm - Ôn thi Hải Quan 2021

23/03/2021 09:08 AM1785

Dự kiến năm 2021, cấu trúc đề thi Hải Quan 2021 cũng giống các năm trước. Các...

Xem chi tiết
Tổng hợp kiến thức ôn thi Hải Quan 2021

Tổng hợp kiến thức ôn thi Hải Quan 2021

23/03/2021 08:51 AM528

Như các bạn đã biết, Hải Quan Việt Nam tuyển 413 chỉ tiêu. Bạn sẽ phải trải...

Xem chi tiết
Hải quan là gì? Lương thưởng, chế độ, phụ cấp trong ngành Hải Quan

Hải quan là gì? Lương thưởng, chế độ, phụ cấp trong ngành Hải Quan

24/11/2020 02:48 PM3905

Hải quan là gì? Lương thưởng, chế độ, phụ cấp trong ngành Hải Quan năm 2021

Xem chi tiết
0