BST ôn thi SCB (NH Sài Gòn)

BST ôn thi SCB (NH Sài Gòn)

Các gói câu hỏi

Trắc nghiệm CV Tư vấn SCB

100,000 ₫   200,000 ₫   -50%
 
45 học viên

Trắc nghiệm EQ SCB

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
41 học viên

Trắc nghiệm Tín dụng Doanh nghiệp SCB

150,000 ₫   300,000 ₫   -50%
 
6 học viên

Trắc nghiệm Kế toán ngân hàng SCB

180,000 ₫   420,000 ₫   -57%
 
5 học viên

Trắc nghiệm Tín dụng cá nhân SCB

100,000 ₫   220,000 ₫   -55%
 
23 học viên

Bài thi Tin học SCB

80,000 ₫   220,000 ₫   -64%
 
29 học viên

Trắc nghiệm Anh Văn SCB

90,000 ₫   220,000 ₫   -59%
 
53 học viên

Trắc nghiệm IQ SCB

100,000 ₫   220,000 ₫   -55%
 
46 học viên

Trắc nghiệm nghiệp vụ Giao dịch viên SCB

100,000 ₫   220,000 ₫   -55%
 
55 học viên
0