Đánh Giá Trung Bình

3/5

5  
50%
4  
0%
3  
0%
2  
0%
1  
50%

2019-07-23 16:06:42

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

Đáp án sai, giải đáp sai

Phản hồi các cmt của KH tại câu hỏi

2019-04-19 22:59:18

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

0