Đánh Giá Trung Bình

3.71/5

5  
43%
4  
29%
3  
0%
2  
14%
1  
14%

2021-07-08 16:57:33

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-11-07 12:39:31

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

rất hay cảm ơn Job

2019-10-04 13:45:45

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-08-03 14:04:14

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-03-25 21:05:58

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-03-06 22:16:44

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-02-21 14:35:46

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

0