Đánh Giá Trung Bình

3.58/5

5  
36%
4  
21%
3  
21%
2  
11%
1  
12%

2021-09-21 17:34:17

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2021-08-08 19:38:42

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2021-07-11 17:13:07

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2021-07-01 16:28:58

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-12-19 07:12:08

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-10-29 22:31:24

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

Không như kì vọng

2020-09-24 00:42:24

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-08-01 05:59:55

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-07-26 10:16:47

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-03-24 20:12:42

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-01-29 17:11:49

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-12-23 09:58:52

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

Trúng vài câu trong đề thi thật của Vietcombank

Bộ câu hỏi này rất hữu ích và sát thực tế. Trúng vài câu trong gói câu hỏi này. GIúp bạn bổ sung củng cố thêm các kiến thức bị hổng.

2019-11-28 18:12:39

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-11-07 00:57:55

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-10-12 12:25:01

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-10-11 12:24:13

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-10-11 00:02:45

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-09-06 11:59:21

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-08-03 11:01:28

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-08-02 09:46:04

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-08-02 09:02:27

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-05-11 12:09:01

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-05-11 05:55:09

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-05-11 01:37:57

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-05-10 11:37:11

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

Câu hỏi bị trùng nhiều Phần giải thích đa số là hạn chế

0