Đánh Giá Trung Bình

3.71/5

5  
41%
4  
20%
3  
18%
2  
12%
1  
10%
0