Đánh Giá Trung Bình

3.5/5

5  
33%
4  
17%
3  
17%
2  
33%
1  
0%

2021-08-10 10:50:30

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2021-06-30 15:28:03

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2021-04-15 20:26:06

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-10-31 09:01:10

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-07-26 19:32:46

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-04-25 20:05:29

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

0