Đánh Giá Trung Bình

3.8/5

5  
47%
4  
16%
3  
17%
2  
11%
1  
9%

2021-08-02 19:24:16

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2021-07-11 13:03:58

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-07-28 11:05:48

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-06-29 22:17:05

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-05-14 16:12:41

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-04-16 12:04:15

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-10-23 12:21:28

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-09-23 14:37:46

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-08-02 20:59:50

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-07-18 20:47:29

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-03-24 20:54:11

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-03-17 00:08:03

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2018-08-11 10:35:34

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

Đề thi khá hay và sát với đề thi thật của VCB

Đề thi khá hay và sát với đề thi thật của VCB. Cảm ơn ad. Mình đã đạt 72 điểm nghiệp vụ và 68 điểm Anh Văn

0