Đánh Giá Trung Bình

3.5/5

5  
0%
4  
50%
3  
50%
2  
0%
1  
0%
0