Đánh Giá Trung Bình

2.5/5

5  
0%
4  
0%
3  
50%
2  
50%
1  
0%

2021-05-28 01:28:45

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

Chỉ có vài câu cứ lặp đi lặp lại, không hữu dụng lắm

2018-07-28 23:27:41

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

0