Sách ôn thi Tín dụng

Tín dụng - QHKH - CV Tư vấn

Đề thi Tín dụng HDBank 2020

150,000 ₫   200,000 ₫   -25%
 
18 học viên

Đề thi Quản lý khách hàng BIDV T12-2019

180,000 ₫   280,000 ₫   -36%
 
21 học viên

Đề thi thử Quản lý khách hàng BIDV 2019

190,000 ₫   190,000 ₫   
 
4 học viên

Trắc nghiệm Tín dụng Doanh nghiệp SCB

150,000 ₫   300,000 ₫   -50%
 
6 học viên

Trắc nghiệm Tín dụng cá nhân SCB

100,000 ₫   220,000 ₫   -55%
 
19 học viên
0