1. Agribank - Nội dung thi tuyển vị trí CNTT

 

2. Đề thi CNTT Agribank số 1 (30 phút)

 

3. Đề thi CNTT Agribank số 2 (30 phút)

 

4. Đề thi CNTT Agribank số 3 (30 phút)

 

5. Đề thi CNTT Agribank số 4 (30 phút)

 

6. Đề thi CNTT Agribank số 5 (30 phút)

 

7. Đề thi CNTT Agribank số 6 (30 phút)

 

8. Đề thi CNTT Agribank số 7 (30 phút)

 

9. Trắc nghiệm CNTT Agribank - CSDL - SQL

 

10. Trắc nghiệm CNTT Agribank - Lập trình và Thiết kế phần mềm

 

11. Trắc nghiệm CNTT Agribank - Chuyển đổi số

 

12. Trắc nghiệm CNTT Agribank - Trí tuệ nhân tạo (AI)

 

13. Trắc nghiệm CNTT Agribank - Blockchain - BigData - IoTs

 

14. Trắc nghiệm CNTT Agribank - Data Analysis

 

15. Trắc nghiệm CNTT Agribank - Khoa học MT - An toàn thông tin

0