1. Vietcombank Nộp hồ sơ & Thi tuyển

 

2. Kinh tế học - Hiểu biết chung

 

3. Nghiệp vụ Tín dụng (Dễ)

 

4. Nghiệp vụ Tín dụng (Trung Bình)

 

5. Nghiệp vụ Tín dụng (Khó)

 

6. Excel, Kế toán ngân hàng

 

7. 1 Câu hỏi tự luận (15 phút)

 

8. Câu hỏi Vietcombank Đợt 2.2018

 

9. CÂU HỎI VIETCOMBANK NĂM 2020

0