1. Nộp hồ sơ và thi tuyển vào LienVietPostBank

 

2. Trắc nghiệm Nghiệp vụ Quản lý Hành chính Nhân sự

0