1. Vietcombank - Nộp hồ sơ và thi tuyển

 

2. Kiến thức Kinh tế học

 

3. Kiến thức nghiệp vụ Thẩm định giá

 

4. Kiến thức Tin học

0