Sách ôn thi Giao dịch viên

Giao dịch viên

Trắc nghiệm Giao dịch viên VPBank (VPB)

100,000 ₫   200,000 ₫   -50%
 
3 học viên

Bộ trắc nghiệm thi Kế toán Agribank 2021

185,000 ₫   500,000 ₫   -63%
 
11 học viên

Bộ câu hỏi thi Kế toán Agribank 2021

580,000 ₫   1,000,000 ₫   -42%
 
11 học viên

Đề thi Tín dụng Agribank 2019 (Đề 1)

150,000 ₫   200,000 ₫   -25%
 
38 học viên

Đề thi Kế toán Agribank 2019 (Đề 1)

150,000 ₫   200,000 ₫   -25%
 
29 học viên

Đề thi thử Giao dịch viên BIDV 2019

190,000 ₫   190,000 ₫   
 
5 học viên

Trắc nghiệm Kế toán ngân hàng SCB

180,000 ₫   420,000 ₫   -57%
 
5 học viên

(JB PREMIUM) Giao dịch viên MB

2,000,000 ₫   2,000,000 ₫   
 
1 học viên

(JB PREMIUM) Giao dịch viên ACB

1,000,000 ₫   1,000,000 ₫   
 
1 học viên

Trắc nghiệm nghiệp vụ Giao dịch viên SCB

100,000 ₫   220,000 ₫   -55%
 
47 học viên
0