1. Full đề Kế toán - Đợt 1.2023

 

2. I. TRẮC NGHIỆM - 1. Lựa chọn Đúng Sai (30đ)

 

3. I. TRẮC NGHIỆM - 2. Chọn 1 phương án chính xác nhất (20đ)

 

4. II. TỰ LUẬN (50đ)

0