1. Vietcombank Nộp hồ sơ & thi tuyển

 

2. Kinh tế học - Hiểu biết chung

 

3. Kế toán ngân hàng

 

4. Sản phẩm Vietcombank

 

5. Kỹ năng bán hàng

 

6. Tín dụng (Dễ)

 

7. Câu hỏi Đợt 2.2018

0