1. Giới thiệu nộp hồ sơ và thi tuyển vào Agribank

 

2. Bài giảng video: Kế toán ngân hàng (GV Trịnh Mỹ Linh - JB CORP)

 

3. Danh sách Văn bản luật trọng ôn

 

4. Slide bài giảng và bài tập luyện thêm

 

5. I. Phỏng vấn sơ tuyển

 

6. II. Thi viết - Phần 1. Trắc nghiệm (Chọn 1 đáp án Đúng nhất)

 

7. II. Thi viết - Phần 2. Tự luận (Chọn Đúng Sai có giải thích)

 

8. II. Thi viết - Phần 3. Bài tập định khoản

 

9. II. Thi viết - Phần 4. Tự luận (Trả lời ngắn gọn)

0