1. GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN SAMSUNG

0/1
Bắt đầu

2. NỘP HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN VÀO SAMSUNG

0/1
Bắt đầu

3. CHẾ ĐỘ ĂN NGỦ VÀ HỌC TẬP

0/1
Bắt đầu

4. CÁC DẠNG ĐỀ GSAT THI SAMSUNG

0/1
Bắt đầu

5. DẠNG HÌNH ẢNH - TÌM HÌNH KHÁC LOẠI

0/45
Bắt đầu

6. DẠNG HÌNH ẢNH - BÀI ĐẾM HÌNH

0/0
Bắt đầu

7. DẠNG HÌNH ẢNH - TÌM HÌNH THEO QUY LUẬT CHO TRƯỚC

0/0
Bắt đầu

8. DẠNG HÌNH ẢNH - TÌM HÌNH THIẾU, THỪA

0/0
Bắt đầu

9. DẠNG HÌNH ẢNH - BÀI TẬP 3D

0/0
Bắt đầu

10. DẠNG HÌNH ẢNH - TÌM HÌNH THEO CHUỖI

0/0
Bắt đầu

11. DẠNG HÌNH ẢNH - GHÉP HÌNH, THÊM HÌNH, TỔ HỢP HÌNH

0/0
Bắt đầu

Cẩm nang thi GSAT Samsung

Cẩm nang thi GSAT Samsung

Số câu: 14

Vị trí khác

235 học viên
400,000 đ̲  268,000 đ̲
Mua ngay

Cẩm nang thi GSAT Samsung

0