1. Giới thiệu cấu trúc đề thi Agribank 2019 (Đề 1)

 

2. Phần 1: Trắc nghiệm - Chọn 1 Đáp án ĐÚNG nhất

 

3. Phần 2: Tự luận Đúng Sai - Có giải thích

 

4. Phần 3: Bài tập định khoản

 

5. Phần 4: Tự luận - Trả lời ngắn gọn

0