Hướng dẫn mua và sử dụng Gói thi

Bước 1: Bạn ĐĂNG NHẬP vào website https://jb.com.vn

Bước 2: Tìm đến gói thi bạn cần mua. Chọn Thêm vào giỏ hàng

Bước 3: Vào giỏ hàng chọn Thanh toán ngay là xong

Khi ôn thi, bạn chọn vào "Trang cá nhân""Tổng quan". Click vào gói thi. Ấn Đáp án bất kỳ sẽ hiện Đáp án Đúng. 

0