1. Nộp hồ sơ và thi tuyển vào LienVietPostBank

 

2. Nghiệp vụ Giao dịch viên

 

3. IQ - EQ - Toán Logic

 

4. Anh văn

0