Một số câu phỏng vấn BIDV 2018 kèm trả lời mẫu

Đây là câu hỏi phỏng vấn vị trí Giao dịch viên BIDV cuối năm 2018

Câu 1: Tỷ giá VND/USD tăng thì tình hình xuất nhập khẩu sẽ như thế nào?
Trả lời: Xuất khẩu có lợi, nhập khẩu bất lợi => khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu

Câu 2: Khi nộp thuế tại quầy, giao dịch viên trả lại cái gì cho khách hàng?
Trả lời: Giấy nộp tiền vào tk của Ngân sách (TK Kho bạc Nhà nước Quận X Y Z).

Nếu nộp qua mạng (nộp thuế điện tử) thì định kỳ hàng tháng ra ngân hàng lấy sổ phụ.

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

 

Căn cứ Luật: https://hoidap.thuvienphapluat.vn/hoi-dap/2DA5B-hd-lap-chung-tu-nop-thue-tai-quay-giao-dich-cua-ngan-hang-phoi-hop-thu.html

 

Jb.com.vn

0