Kiến thức nghiệp vụ

Cân bằng tài chính (Cân đối nguồn vốn) là gì? Đánh giá khả năng cân bằng vốn của doanh nghiệp

Cân bằng tài chính (Cân đối nguồn vốn) là gì? Đánh giá khả năng cân bằng vốn của doanh nghiệp

19/11/2023 01:19 AM92

Phân tích và xác định doanh nghiệp có bị mất cân bằng vốn hay không là một...

Xem chi tiết
Ôn thi Ngân hàng Nhà nước ngạch chuyên viên

Ôn thi Ngân hàng Nhà nước ngạch chuyên viên

14/11/2022 03:55 PM596

Nội dung thi công chức Ngân hàng Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2023 là gì?

Xem chi tiết
Điều kiện văn bằng chứng chỉ để nộp hồ sơ vào Kho bạc Nhà nước

Điều kiện văn bằng chứng chỉ để nộp hồ sơ vào Kho bạc Nhà nước

14/11/2022 03:55 PM582

Điều kiện văn bằng chứng chỉ để nộp hồ sơ vào Kho bạc Nhà nước? Văn bằng...

Xem chi tiết
Trách nhiệm của Kế toán Tài sản cố định trong ngân hàng

Nhiệm vụ và Trách nhiệm của Kế toán Tài sản cố định trong ngân hàng

12/10/2021 11:15 AM1187

Nhiệm vụ và Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định:

Xem chi tiết
Ảo giác tiền tệ (Money Illusion) là gì? Ảo giác tiền tệ và Đường Phillips

Ảo giác tiền tệ (Money Illusion) là gì? Ảo giác tiền tệ và Đường Phillips

03/05/2021 01:08 PM1266

Ảo giác tiền tệ (tiếng Anh: Money Illusion) chỉ ra rằng mọi người có xu hướng chỉ...

Xem chi tiết
Vốn lưu động ròng là gì? Phân biệt vốn lưu động ròng và vốn lưu động

Lãi suất thực (Real interest rate) và lãi suất danh nghĩa (Nominal interest rate) là gì?

03/05/2021 01:08 PM1794

Lãi suất thực (tiếng Anh: Real interest rate) là tỉ lệ gia tăng của hiện vật sau...

Xem chi tiết
Vốn lưu động ròng là gì? Phân biệt vốn lưu động ròng và vốn lưu động

Vốn lưu động ròng là gì? Phân biệt vốn lưu động ròng và vốn lưu động

03/05/2021 01:08 PM1950

Vốn lưu động ròng là gì? Cách tính, tầm quan trọng và sự khác nhau giữa vốn...

Xem chi tiết
0