Kiến thức nghiệp vụ

Danh mục hồ sơ cho vay Khách hàng doanh nghiệp (KHDN)

Danh mục hồ sơ cho vay Khách hàng doanh nghiệp (KHDN)

12/07/2024 08:58 AM271

Danh mục hồ sơ cho vay Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tại Ngân hàng

Xem chi tiết
DANH MỤC HỒ SƠ CHO VAY KHCN (KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)

Danh mục Hồ sơ cho vay KHCN (Khách hàng cá nhân)

26/06/2024 11:58 AM366

Danh mục các hồ sơ cần có khi cho vay KHCN tại Ngân hàng

Xem chi tiết
Các hàm excel quan trọng khi đi làm lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Các hàm excel quan trọng khi đi làm lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

05/01/2024 08:51 AM1398

Các hàm excel quan trọng khi đi làm lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Xem chi tiết
Cân bằng tài chính (Cân đối nguồn vốn) là gì? Đánh giá khả năng cân bằng vốn của doanh nghiệp

Cân bằng tài chính (Cân đối nguồn vốn) là gì? Đánh giá khả năng cân bằng vốn của doanh nghiệp

19/11/2023 01:19 AM1854

Phân tích và xác định doanh nghiệp có bị mất cân bằng vốn hay không là một...

Xem chi tiết
Ôn thi Ngân hàng Nhà nước ngạch chuyên viên

Ôn thi Ngân hàng Nhà nước ngạch chuyên viên

14/11/2022 03:55 PM833

Nội dung thi công chức Ngân hàng Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2023 là gì?

Xem chi tiết
Điều kiện văn bằng chứng chỉ để nộp hồ sơ vào Kho bạc Nhà nước

Điều kiện văn bằng chứng chỉ để nộp hồ sơ vào Kho bạc Nhà nước

14/11/2022 03:55 PM843

Điều kiện văn bằng chứng chỉ để nộp hồ sơ vào Kho bạc Nhà nước? Văn bằng...

Xem chi tiết
Trách nhiệm của Kế toán Tài sản cố định trong ngân hàng

Nhiệm vụ và Trách nhiệm của Kế toán Tài sản cố định trong ngân hàng

12/10/2021 11:15 AM1383

Nhiệm vụ và Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định:

Xem chi tiết
0