Kiến thức nghiệp vụ

Buôn bán đối lưu (Counter Trade)

Buôn bán đối lưu (Counter Trade)

07/06/2019 09:27 AM109

Buôn bán đối lưu là phương thức giao dịch trong đó xuất khẩu và nhập khẩu có...

Xem chi tiết
Một số câu phỏng vấn BIDV 2018 kèm trả lời mẫu

Một số câu phỏng vấn BIDV 2018 kèm trả lời mẫu

14/02/2019 09:02 AM393

Một số câu hỏi phỏng vấn BIDV 2018 kèm trả lời mẫu từ JB nhé!

Xem chi tiết
Kết cấu Bảng Cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính

Kết cấu Bảng Cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính

27/07/2018 09:40 AM465

Bảng Cân đối kế toán là 1 trong 3 báo cáo quan trọng thuộc Báo cáo tài...

Xem chi tiết
Kế toán cho vay hợp vốn (đồng tài trợ)

Kế toán cho vay hợp vốn (đồng tài trợ)

16/05/2018 02:31 PM227

Cho vay hợp vốn được thực hiện bởi một nhóm ngân hàng thương mại cùng cho vay...

Xem chi tiết
Thẩm định dự án đầu tư: Cách tính NPV, IRR và ứng dụng thực tế

Thẩm định dự án đầu tư: Cách tính NPV, IRR và ứng dụng thực tế

09/05/2017 03:47 PM1982

Những ai đang, đã học ngành tài chính, quản trị kinh doanh,..chắc không lạ gì bài toán...

Xem chi tiết
Cách tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng 2018

Cách tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng 2018

09/05/2017 03:47 PM323

Cách tính lãi suất tiết kiệm tùy theo loại dịch vụ gửi tiền mà sẽ khác nhau...

Xem chi tiết
Đánh giá tính khả thi của dự án: NPV vs IRR

Đánh giá tính khả thi của dự án: NPV vs IRR

09/05/2017 03:47 PM1408

Trong việc phân bổ nguồn vốn, ta có thể sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau...

Xem chi tiết
0