BST ôn thi BIDV

BST ôn thi BIDV

Các gói câu hỏi

Bộ câu hỏi Ngân quỹ BIDV 2023

280,000 ₫   350,000 ₫   -20%
 
2 học viên

Đề thi thử Giao dịch viên BIDV 2019

190,000 ₫   190,000 ₫   
 
6 học viên

Bộ câu hỏi Tín dụng - QLTD BIDV

290,000 ₫   450,000 ₫   -36%
 
118 học viên

Câu hỏi IQ BIDV

150,000 ₫   400,000 ₫   -63%
 
43 học viên

Bộ câu hỏi Giao dịch viên BIDV

290,000 ₫   490,000 ₫   -41%
 
50 học viên

Câu hỏi thi Anh Văn BIDV

190,000 ₫   280,000 ₫   -32%
 
82 học viên
0